UA-144355171-1 Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP) – Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o. Poznań

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP), jak sama nazwa wskazuje, służą wykrywaniu zagrożenia pożarowego i alarmowaniu o nim. Wspomagają sprawną ewakuację z obiektu objętego ogniem, minimalizując tym samym straty ludzkie i materialne. Instalacje te, zwane również systemami alarmu pożaru (SAP) są często zintegrowane z systemem oddymiania  czy też dźwiękowym systemem ostrzegawczym – DSO . Ich montaż polecany jest szczególnie w budynkach o dużym natężeniu ludzi jak np. biurowce, centra handlowe czy szkoły. Projekt i instalacja SSP uzależnione są od indywidualnych potrzeb i konstrukcji danego obiektu. W naszej ofercie znajdą Państwo SSP przewodowe, bezprzewodowe i hybrydowe.

Elementy systemu sygnalizacji pożaru

Podstawowym elementem każdego systemu sygnalizacji pożaru jest centrala, która odbiera i analizuje sygnały od czujek, a następnie przekazuje je do innych podzespołów. W skład SSP wchodzą też ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) w postaci przycisków, które pozwalają włączyć system ręcznie po zauważeniu ognia, a także syreny oraz moduły sterujące i monitorujące. Ważnym elementem są też wspomniane już czujniki, które w pierwszej kolejności wykrywają zagrożenie.
Oferujemy SAP z:

• liniowymi czujkami ciepła i dymu – systemami o dużym zasięgu, zbudowanymi z nadajnika, odbiornika i lustra umieszczanego po drugiej stronie chronionego obiektu,

• czujkami płomienia – urządzeniami rozpoznającymi podczerwone promieniowanie ognia, które nie reagują na pożary bezpłomieniowe,

• zasysającymi systemami detekcji dymu – detektorami o wysokiej czułości, analizującymi skład przepływającego powietrza.

W naszej ofercie znajdą Państwo także instalacje zgodne z normami ATEX, a więc systemy chłodzenia i termoregulacji przemysłowej, dostosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.