UA-144355171-1 Systemy oddymiania – Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o. Poznań

Systemy oddymiania:»Certyfikowane okna oddymiające

»Grawitacyjne systemy oddymiania hal przemysłowych (magazynowych, produkcyjnych) oraz klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych

»Mechaniczne systemy oddymiania

»Systemy mieszane – wykonywane na podstawie symulacji komputerowych CFD

»Systemy zabezpieczenia przed zadymieniem – nadciśnieniowe systemy różnicowania ciśnień

»Systemy wentylacji pożarowej i bytowej garaży podziemnych

»Automatyka do integracji systemów przeciwpożarowych i pozostałych systemów bezpieczeństwa