UA-144355171-1 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – automatyczne i ręczne | DSO


Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) to szereg połączonych ze sobą urządzeń mających na celu szybkie poinformowanie o zagrożeniu osób znajdujące się w danym obiekcie. DSO rozprowadzony jest przy pomocy kabli po całym budynku i wspomaga sterowanie ewakuacją. Jego działanie opiera się na wydawaniu komunikatów głosowych w sposób automatyczny, a więc przez system sygnalizacji pożaru (SSP)  lub ręczny, poprzez tzw. mikrofon strażaka. Działanie DSO wspomagane jest także przez akumulatory, zapewniające 24-godzinne zasilanie awaryjne.

Gdzie konieczny jest montaż DSO?


Obowiązek montażu DSO został ustanowiony na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej z 2003 r. Zgodnie z prawem w dźwiękowy system ostrzegawczy muszą być wyposażone wysokie i wysokościowe budynki użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe lub wystawowe. Montaż DSO jest więc konieczny m.in. w kinach, teatrach, szpitalach, centrach handlowcy, salach sportowych czy stacjach metra. DSO wymagany jest także na dworcach i portach, będących w stanie pomieścić powyżej 500 osób oraz w placówkach noclegowych oferujących ponad 200 miejsc. Rozporządzenie obejmuje także jednokondygnacyjne obiekty o powierzchni pożarowej 8 000 m² oraz wielokondygnacyjne budynki o powierzchni powyżej 5 000 m², będące w stanie pomieścić ponad 50 osób.