UA-144355171-1 Zobacz jakie wymagania muszą spełniać bramy przeciwpożarowe

Zasady stosowania bram przeciwpożarowych

Fabryka zabezpieczeń - blog - obraz
Witamy na blogu FABRYKI ZABEZPIECZEŃ!
15 lipca 2019

Zasady stosowania bram przeciwpożarowych

Wymagania dotyczące bram przeciwpożarowych 

Magazyny oraz duże przestrzenie produkcyjne, w których zatrudniona jest duża liczba osób oraz przechowywana znaczna ilość sprzętu, wymagają zastosowania najlepszych zabezpieczeń. Poza wymaganiami zawartymi w przepisach coraz częściej dodatkowe wymagania wprowadzają firmy ubezpieczeniowe regulując wysokością stawek lub warunkując zawarcie umowy ubezpieczeniowej z danym przedsiębiorstwem.

W przypadku pojawienia się pożaru lub np. awarii instalacji elektrycznej, która może do niego prowadzić, ważne jest zapewnienie wydzielenia stref przeciwpożarowych za pomocą bram lub drzwi przeciwpożarowych, które zabezpieczą przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu oraz w przypadku drzwi – pozwolą na przeprowadzenie ewakuacji osób przebywających w zagrożonej strefie. Bramy przeciwpożarowe wykonywane są z materiałów odpornych na działanie ognia czy też takich, których odpowiednie połączenie i montaż tworzą system zabezpieczający chronione części budynku.

Wymagania dotyczące bram przeciwpożarowych 

W wypadku pożaru bramy przeciwpożarowe muszą zamknąć się automatycznie np. poprzez sygnał z czujek dymowych podłączonych do automatyki bram lub z Systemu Sygnalizacji Pożaru zamontowanego w budynku.

Bramy rozwierane i drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w samozamykacze oraz dodatkowo w przypadku bram i drzwi dwuskrzydłowych w regulator kolejności zamykania (RKZ) zabezpieczający przed zblokowaniem się skrzydeł w pozycji niezapewniającej odpowiednią szczelność bram i drzwi.

Drzwi ewakuacyjne powinny się dać w prosty sposób otworzyć, nie mogą się zatrzasnąć lub być zamknięte na stałe. być cały czas otwartejeżeli pełnią jednocześnie funkcję wydzielenia przeciwpożarowego lub dymoszczelności muszą również być wyposażone w samozamykaczektóre po przejściu osób samoczynnie zamkną drzwi pozostawiając je w pozycji bezpiecznej.

Bramy przeciwpożarowe mogą występować jako przesuwne, rozsuwane, opuszczane, segmentowe, rolowane lub rozwierne. Wybór odpowiedniego rozwiązania uzależniony jest od możliwości technicznych montażu bramy oraz od własności użytkowych jakie brama ma spełniać poza oczywiście zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

Bramy i drzwi przeciwpożarowe mają swoje oznaczenia ujęte w przepisach np. EIS 60 – jak to czytać?

E – szczelność ogniowa (w minutach) – np. E 120 – oznacza szczelność ogniową przez 120 minut

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

S – oznacza dymoszczelność (w minutach), określona jw.

R – dotyczy ścian i stropów budynku -oznacza nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku np. REI 30

30, 60, 120, 240 – oznaczenie czasu wytrzymałości wydzielenia przeciwpożarowych w minutach

 

Konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i napraw

W ramach serwisu i przeglądu bram wykonuje się sprawdzenie poprawnego działania bramy w zakresie mechanicznym i automatyki bramy. Kontroli podlega sprawdzenie szerokości szczelin, sprawdzenie poprawnego działania zamków oraz rygli, konserwacja zawiasów itp. Podczas prac powinny być wykonane wymagane naprawy mechaniczne, okuć oraz ew. wymiany zawiasów czy innych ruchomych elementów. Prace przeglądowe muszą zakończyć się sporządzeniem protokołu przeglądu. Przeglądy i konserwację muszą wykonywać specjalistyczne firmy posiadające certyfikaty serwisowe producentów urządzeń lub jednostek certyfikujących takich jak Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) lub np. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP).

Przeglądy oraz prace konserwatorskie bram przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane co najmniej raz do roku. W wypadku, kiedy w pomieszczeniach występuje wilgoć lub niskie temperatury, powinny być wykonywane częściej, aby zapewnić optymalną ochronę budynku i przebywających z nim osób.  Przy wyznaczaniu czasookresów przeglądów należy również brać pod uwagę zalecenia (wymagania) producenta, które mogą skutkować koniecznością przeglądów i konserwacji co pół roku lub nawet co kwartał.

Komentarze są wyłączone.