UA-144355171-1 Systemy ochrony od pożaru i włamań | Fabryka Zabezpieczeń

WITAMY!
Szanowni Państwo.

Pragniemy zapoznać Państwa z zakresem oferowanych przez nas usług oraz możliwościami jakie daje współpraca z firmą FABRYKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. Jesteśmy pewni, że będzie ona dla Państwa źródłem satysfakcji i korzyści.

Podstawowym zakresem działalności firmy FABRYKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. jest:
Kompleksowa obsługa budynków i inwestycji budowlanych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i systemów bezpieczeństwa

Naszymi głównymi klientami są Instytucje Państwowe, Przedsiębiorstwa, Firmy Budowlane i Instalacyjne, Biura Architektoniczne, Inwestorzy oraz Właściciele i Zarządcy Budynków.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne podejście z troską o indywidualne potrzeby.

FABRYKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. specjalizuje się w systemach ochrony przeciwpożarowej, systemach teletechnicznych i automatyce dla zakładów przemysłowych, garaży podziemnych, budynków użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych.
Naszym Klientom oferujemy kompleksowe rozwiązania zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową i systemami bezpieczeństwa poprzez pomoc w doborze rozwiązań, zaprojektowanie, wykonawstwo, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie użytkowania, obsługę serwisową i konserwacyjną.
Nasza firma dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym na zrealizowanie nawet najtrudniejszych projektów inwestycyjnych.

Wszystkie stosowane przez nas materiały i urządzenia posiadają niezbędne aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budynkach.

Świadczymy również usługi doradcze i prawne w zakresie przygotowania budynków do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną poprzez weryfikację dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku, przeprowadzaniem prób instalacji przeciwpożarowych, pomoc w kompletacji niezbędnych dokumentów, uczestnictwo w odbiorach i reprezentowanie w kontaktach z Państwową Strażą Pożarną.