UA-144355171-1 Systemy ochrony od pożaru i włamań | Fabryka Zabezpieczeń

WITAMY!
Szanowni Państwo.

Pragniemy zapoznać Państwa z zakresem oferowanych przez nas usług oraz możliwościami jakie daje współpraca z firmą FABRYKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. Jesteśmy pewni, że będzie ona dla Państwa źródłem satysfakcji i korzyści.

Podstawowym zakresem działalności firmy FABRYKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. jest:

Systemy zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej

Specjalizujemy się w systemach zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej, w tym w produkcji instalacji teletechnicznych i automatyce dla zakładów przemysłowych, garaży podziemnych, budynków użyteczności publicznej i obiektów zabytkowych. Zajmujemy się też projektowaniem, wykonawstwem i uruchomieniem systemów przeciwpożarowych w obiekcie, a także szkoleniem personelu w zakresie ich użytkowania oraz obsługi serwisowej i konserwacyjnej. Z chęcią pomagamy także przy wyborze optymalnego rozwiązania.
Naszymi głównymi Klientami są instytucje państwowe, przedsiębiorstwa, firmy budowlane i instalacyjne, biura architektoniczne, inwestorzy oraz właściciele i zarządcy budynków.

Świadczymy również usługi doradcze i prawne w zakresie przygotowania budynków do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną poprzez weryfikację dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku, przeprowadzaniem prób instalacji przeciwpożarowych, pomoc w kompletacji niezbędnych dokumentów, uczestnictwo w odbiorach i reprezentowanie w kontaktach z Państwową Strażą Pożarną.

Oferta Fabryki Zabezpieczeń


W ofercie Fabryki Zabezpieczeń znajdą Państwo wiele innowacyjnych rozwiązań pozwalających na szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego i minimalizację strat w ludziach i mieniu. Polecamy Państwu nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru (SAP), które występują zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej, a także hybrydowej. Oferujemy modele wyposażone m.in. w czujniki liniowe, płomienia i zasysające. Co do zasady powinny być one zintegrowane z systemami oddymiania i dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi (DSO), posiadającymi zarówno automatyczną, jak i ręczną funkcję wydawania komunikatów. Wykonujemy także klapy oddymiające i świetliki, które dodatkowo podnoszą skuteczność przegród przeciwpożarowych występujących w postaci bram, przeszkleń czy kurtyn dymowych. W naszej ofercie znajdą Państwo zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych, dylatacji i konstrukcji stalowych czy betonowych oraz certyfikowane zbiorniki na wodę gaśniczą, pompownie i systemy gaszenia.

W ramach rozwiązań teletechnicznych oferujemy systemy:

• sygnalizacji włamania i napadu,

• kontroli dostępu,

• monitoringu osób i przedmiotów,

• detekcji par i gazów,

• analogowej telewizji przemysłowej,

• sieci strukturalnych,

• zarządzania budynkami BMS.